Fredagsfri? Næppe… :-)

…til gengæld var fredagen fyldt med et spændende program, som startede straks efter morgenmaden med aftalt afgang kl. 9.30 – eller rettere: dér var VI klar ved vores flotte bil; mens Sundar dukkede op lige omkring kl. 10 🙂 Ja, “Indian Time” skal man lige vænne sig til! Dagens første udflugt gik til en yderst fattig landsby; Suviseshapuram, der var en af de første skoler i ALC-projektet. Der er kun 124 elever på skolen, og de var alle sammen spændte på at se de eksotiske gæster fra Danmark. Der blev demonstreret engelske rim og remser, sange og meget mere – og derefter gik vi videre til skolens hostel, hvor 50 drenge og piger bor mens deres forældre er i eksempelvis Mumbai eller Chennai for at arbejde. I løbet af besøget gik Louise, Anne og Frederikke for sig selv for at filme et indslag, der straks skulle sendes til Dybvad via Cyberspace og vises for eleverne til morgensamlingen her inden vinterferien.

På tilbageturen til Siloam, hvor vi skulle have frokost, nåede vi lige indenom det lokale supermarked, hvor der blev købt masser af små fine souveniers og andre HELT uundværlige fornødenheder 🙂

Derefter kørte vi afsted mod Sundars hovedkvarter – her er der også skrædderskole, så efter en meget festlig velkomst med store blomsterkranse og taler, fik de studerende til opgave at omdanne vores nyindkøbte stof til flotte tørklæder til sognets kor. Undervejs fik Sundar desuden overrakt den flotte indsamling fra skoleeleverne i Dybvad, der i december måned beløb sig til næsten kr. 27.000. Pengene skal bruges til et mobilt computer-lab i de omkringliggende landsbyer og vakte naturligvis stor glæde hos både Sundar og medarbejderne i hans DiorDet-projekt.

Sen eftermiddag (efter omhyggelig opmåling hos skrædderen til damernes blouses til deres nye sarier) skulle vi videre til tre forskellige projekter i DiorDet-regi; nemlig 1) et science-værksted, hvor eleverne lærer ekstra om naturvidenskab, 2) et evening-study-center med ekstraaktiviteter for børn efter skoletid, samt 3) et kursusforløb for ammende og nybagte mødre i lokalsamfundet. Alt sammen både interessant og lærerigt – men også kulminationen på en lang dag fuld af indtryk, som på bedste vis kunne deles over aftensmaden hjemme på Siloam.

I morgen må vi tidligt op! Der er nemlig fest i anledning af indvielsen af Skæve-Hørby Sogns og Sæby Rotary Klubs toiletbygning i Sandapettai – og vi møder op i det flotte festskrud af sarier og flotte (håber vi da!) traditionelle skjorter 🙂